firma w Tajlandii

Zakładanie firmy w Tajlandii

Popularne w Tajlandii są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają przepisom dotyczącym prawa handlowego. Poniżej dowiesz się, co to oznacza.

Cudzoziemcy mogą w tajlandzkiej firmie mieć maks. 49% udziałów. Tymczasem specjaliści od spółek wymyślili spółki z udziałowcami zagranicznymi, mającymi większość praw głosu do przejęcia kontroli. Mimo braku większości udziałów, mogą mieć większość w głosowaniu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zalety

– brak kapitału minimalnego,

– mimo że obcokrajowcy mogą mieć 49% udziałów, równocześnie mogą posiadać większość praw głosu i mogą być dyrektorami zarządzającymi spółką,

– odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wysokości ich wkładów na kapitał zakładowy.

Nazwa firmy

Tajskie firmy muszą mieć oryginalną, unikalną nazwę, która nie jest używana przez inną spółkę. Dodajmy, że proponowana nazwa może być zarezerwowana przez Ministerstwo Handlu 30 dni przed złożeniem wniosku o założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja firmy w Tajlandii

W Ministerstwie Handlu należy złożyć umowy spółki. Wszyscy akcjonariusze muszą wpłacić minimum 25 proc. ich wartości akcji, co zweryfikuje lokalny bank. Założyciele muszą wykazać, że posiadają co najmniej jeden udział w spółce.

Następnie organizatorzy wzywają do ustawowego zebrania akcjonariuszy w celu:

– przyjęcie statutu,

– ratyfikacji wydatków i działań,

– ustalenia wynagrodzenia dla założyciela,

– wybrania dyrektorów,

– rozpatrzenie liczby akcji,

– wyboru audytora i ustalenie wysokości jego wynagrodzenia,

– spisania ciągu 30 dni od zatwierdzenia nowej spółki statutu, który należy złożyć w Ministerstwie Handlu.

Następnie można zacząć zarządzać firmą. Umowa i lista akcjonariuszy trafi do Ministerstwa Handlu, które w ciągu maks. 5 dni zatwierdzi listę akcjonariuszy i statut spółki.

Cele biznesowe

Tajskie firmy muszą przygotować spis celów biznesowych. Nie mogą one być sprzeczne z obyczajami i porządkiem publicznym. Ministerstwo Handlu posiada listę typowych celów biznesowych obejmujących – jest na niej 40 celów.

READ  Eksport z Tajlandii

Informacje praktyczne

Na początek – wiza.

Pierwszym krokiem jest wyrobienie wizy biznesowej, czyli tzw. Non-Immigrant B visa. Można ją wyrobić tylko na 3 miesiące. To wydatek około 2000-3000. Kolejna wiza jest wydawana raz na rok i kosztuje znacznie więcej, około 6000-7000 thb. Są też firmy, które oferują swoje usługi przy wyrabianiu wiz.

Koszty księgowości.

Każdy obcokrajowiec, jeśli pracuje w Tajlandii, musi płacić co miesiąc podatki. Ich wysokość zależy od kraju, którego paszportem się dana osoba posługuje.

Kapitał zakładowy.

Nie jest wymagany. By jednak uzyskać pozwolenie na pracę dla obcokrajowca, prawo wymaga kapitału – 2 milionów batów dla każdego pracownika.

Audyt roczny.

Każda spółka w Tajlandii podlega corocznemu audytowi na początku nowego roku. Wykonuje go osoba spoza spółki, bezstronna i bez powiązań. Koszt zależy od wielkości firmy.

Siedziba.

Każda firma musi mieć adres siedziby w Tajlandii. Trzeba o tym pamiętać przed złożeniem wniosku o nową spółkę i przed zarejestrowaniem się w urzędzie podatkowym i założeniem rachunku bankowego.

f: serbuxarev / pixabay

Related Posts